Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitaltäckning

Information om kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

Kapitalbas Belopp i tkr31 mars 201431 dec 201331 dec 2012
Primärt kapital, brutto523 054649 133542 202
Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler-37 438-211 535 -134 931
Primärt kapital, netto485 616437 598407 271
  
Supplementärt kapital, brutto0124 16773 838
Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler0-89 088-61 093
Supplementärt kapital, netto035 079
12 745
  
Total kapitalbas485 616472 677420 017
  
Kapitalkrav 
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden221 052224 108207 611
Kapitalkrav för operativ risk24 50224 50221 867
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering enl schablonmetoden1 086--
Totalt minimikapitalkrav246 640248 610229 478
  
Kapitaltäckningskvot1,971,901,83
Kapitaltäckningsgrad15,75--

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna ovan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Stäng Skriv ut