Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitaltäckning

Information om kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

Kapitalbas Belopp i tkr30 september 201331 dec 201231 december 2011
Primärt kapital, brutto562 220542 202461 278
Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler-167 986 -134 931-77 531
Primärt kapital, netto394 234407 271383 747
   
Supplementärt kapital, brutto93 41473 83835 252
Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler-74 572-61 093-42 279
Supplementärt kapital, netto18 842
12 745-7 027
   
Total kapitalbas413 076420 017376 720
   
Kapitalkrav  
Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden218 100207 611191 109
Kapitalkrav för operativ risk21 86721 86719 670
Totalt minimikapitalkrav239 967229 478210 779
   
Kapitaltäckningskvot1,721,831,79
(total kapitalbas/totalt minimikapitalkrav, ska vara >1,00)  

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna ovan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Stäng Skriv ut