Vi tar hand om din ansökan inom 20 bankdagar och återkommer till dig.

Har du borgensmän eller andra pantsättare för dina lån kommer vi skicka dig handlingar för underskrift. När de har skrivit under skickar du tillbaka handlingarna till oss, som då kan ta beslut om amorteringsbefrielse.

Vänligen
Hälsinglands Sparbank