Skip to content

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

Statliga stöd till dig som företagare

Mer information

Mer information

Mer information

Statliga stöd till dig som företagare

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

 • Anstånd med skatteinbetalningar

  Företag kan ansöka om att få anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Läs om villkor för detta och ansök hos Skatteverket.

  Tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar (skatteverket.se)

 • Stöd för korttidsarbete

  Från och med den 1 oktober 2021 gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav.

  Korttidsarbete (tillväxtverket.se)

  Regeringen har lagt förslag om att Skatteverket ska handlägga stöd vid korttidsarbete vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Detta föreslås börja gälla från den 1 april 2022.

  Läs mer på skatteverket.se

 • Omställningsstöd och omsättningsstöd

  Omställningsstödet – kan sökas av företag som har haft ett omfattande nettoomsättningstapp jämfört med en referensperiod. Denna omsättningsminskning ska, i princip, vara en konsekvens av coronapandemin. Ersättningen kan bli upp till 70 eller 90 procent av de fasta kostnaderna företaget inte har kunnat täcka. Ansökan för december 2021 och januari 2022 är öppen till och med 31 mars 2022. För februari 2022 kan ansökan göras 1 mars -13 april 2022.

  Läs mer och ansök på skatteverket.se

  Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Ansökan för december 2021 och januari 2022 är öppen 9 februari - 30 april 2022. Ansökan för februari 2022 är öppen 1 mars - 30 april 2022.

  Läs mer och ansök på boverket.se

  Omsättningsstöd till handelsbolag och kommanditbolag

  Ansökan för december 2021 och januari 2022 är öppen 9 februari - 30 april 2022. Ansökan för februari 2022 är öppen 1 mars - 30 april 2022.

  Läs mer och ansök på boverket.se

 • Evenemangsstöd

  Stödet gick att söka till och med 14 februari 2022 och avsåg evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kunde genomföras eller i stor utsträckning begränsades i till följd av covid-19. Evenemanget skulle rikta sig till minst 250 deltagare. 

  Regeringen har även föreslagit en förlängning av stödet fram till juni 2022. Inga beslut är tagna än.

  Evenemangsstöd (regeringen.se)

 • Ersättning via Försäkringskassan

  Ersättningen för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare återinförs för perioden 8 december 2021 till 31 mars 2022. Staten ersätter även sjuklönekostnader som är högre än normalt, mellan december 2021 och mars 2022.

  Läs mer på forsakringskassan.se