Hoppa till textinnehållet

Elbil på jobbet? För- och nackdelar!

Allt fler företag väljer elbilar - inte minst på grund av utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar. Samtidigt som hållbarhetsfrågan allt mer påverkar våra val, så kommer fler nya modeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt laddinfrastrukturen och formerna för att lagra el, vilket gör att valet av elbil bara blir bättre och bättre. Läs om för- och nackdelarna.

Elbilar har blivit mer och mer vanliga och många företag går över till att enbart godkänna el som drivmedel. Däribland är laddhybrider, som drivs såväl med traditionellt bränsle som batterier, fortfarande vanligast men antalet rena elbilar ökar kraftigt. För nya bilar 2021-2022 är andelen elbilar som nyregistreras nästan 20 procent. Den siffran ökar och kommer säkert att fortsätta upp. Inte minst om man ser på förslag som kommer från politiskt håll där elbilen fortsatt är särskilt gynnad.

Martin Ahlquist, Senior Advisor Swedbank AutoPlan, har jobbat med biladministration i över 25 år uttrycker sig så här:

"Trenden mot elektrifiering har pågått under många år och de utmaningar vi tidigare såg har mer eller mindre överkommits, mycket beroende på stort fokus kring hållbarhet i kombination med politiska beslut och ett ändrat mindset hos kunder och bilförare."

För- och nackdelarna med elbil

+ för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga, körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller andra farliga utsläpp, exempelvis kolmonoxid eller kväveoxider.
 • El som drivmedel är relativt billigt men beror på aktuellt elpris och var man laddar bilen.
 • Kostnad att äga en elbil är ofta lägre än bilar med traditionellt bränsle tack vara lägre skatter, billigare drivmedel, mindre behov av service samt lägre förmånsvärde.
 • Antalet valbara elbilar ökar dag för dag och många modeller kommer nu med mindre batterier och färre elmotorer vilket får ner priset rejält.
 • Fordon med el som drivmedel får klimatbonus. Elbilar är särskilt gynnade med f.n maximalt 70.000 kr i bonus vilket är minst 50.000 kr mer än vad laddhybrider normalt får.*
 • Utöver klimatbonus kan man få bidrag för installation av laddstolpe hemma. Bidraget får man enkelt utan ansökan via avdrag på installationsfaktura.

Enligt Transportstyrelsen får en bonus till ett företag uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen. Läs mer på transportstyrelsen.se/bonusmalus

- för elbil

 • Elbilen rymmer el motsvarande 20 – 50 mils körning och kräver laddning som kan ta tid. En fördel är om man kan ladda hemma och på jobbet och därigenom alltid ha räckvidd. Om man kör längre sträckor måste man planera laddstopp. Det finns många smarta kartfunktioner och appar som hjälp.
 • Angiven räckvidd stämmer inte alltid med den man faktiskt får. Klimat och körprofil påverkar räckvidden rejält.
 • Det är fortfarande relativt få elbilar som kan fås med dragkrok. Tunga batterier minskar också godkänd lastvikt.
 • Antalet vanliga bilar som drivs med el är omfattande. Transportbilar däremot är fortfarande relativt få. Det kommer dock flera modeller men begränsad räckvidd och dito lastvikt är fortfarande ett hinder.
 • Antalet publika laddare ökar rejält, det är dock fortfarande svårt med tillgång till laddning i bostadsrättsföreningar och hyreshus.

Elbil – eller något annat? Här är våra tips

 1. Kör du maximalt 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen, är laddhybrid med lång räckvidd ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor när du vill det. Notera dock att uppgiven sträcka i deklarationen skall tas med en nypa salt.

 2. Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.

 3. Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, är snåla dieselbilar att rekommendera.

Om förmånsvärdet

Läs om bilförmån och hur förmånen beräknas på skatteverket.se