Hoppa till textinnehållet

Fem konkreta tips: Så kan ni bli mer hållbara – och långsiktigt lönsamma

Tomas Zimmermann och Fredrik Nilzén samtalar i fåtöljer

Ett mer hållbart företagande gör inte bara gott för klimatet, samhället och den egna nattsömnen – det kan faktiskt även skapa nya affärsmöjligheter, smarta konkurrensfördelar och stärka ens varumärke och lönsamhet. Och det behöver inte vara svårt, här är råden som kan hjälpa dig.

5 tips för att göra verksamheten mer hållbar

 • Se över affärsidé och värdeerbjudande
  Hur kan affärsmodell, produkter, tjänster, och värdekedja, designas och göras mer hållbara ur ett miljömässigt, socialt och finansiellt perspektiv?
 • Flytta in hållbarhetsarbetet i produkt- och tjänsteutvecklingen
  Vilka material, processer och design bör prioriteras ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad ska till för att produktionen kan ske ”nära” och lokalt, med samma kvalitet och lönsamhet?
 • Se över företagets resursförbrukning
  Hur kan resurser och energi hämtas från cirkulära och förnybara källor, och användas mer effektivt, samt återanvändas eller återvinnas efter användning?
 • Sätt mål, följ upp och redovisa hållbarhetsarbetet
  Hur kan förutsättningarna stärkas för att uppnå önskat resultat, och skapa transparens som bygger ökad trovärdighet bland företagets nyckelintressenter?
 • Samarbeta i leverantörsleden
  Ert värdeerbjudande till era kunder, kan aldrig bli mer hållbart än den värdekedja som ni är en del i. Hur kan ni bäst säkerställa att leverantörer och partners också arbetar med samma frågeställningar som ni?