Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Hälsinglands Sparbank

Våra riktlinjer för sponsring & bidrag

Barn som springer på ett fält

Samhällsansvar är en bärande del i vår affärsidén sedan banken bildades för 170 år sedan. Därför är samhällsansvar det övergripande och viktigaste kriteriet för sponsring och bidrag från oss.

Sponsring

Hälsinglands Sparbank ska

 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde
 • Följa bankens och samhällets värderingar i sponsorverksamheten
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet
 • Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • Fokusera resurserna till få avtal
 • Alltid skriva avtal

Hälsinglands Sparbank ska undvika

 • Sponsoravtal som inte ger utrymme för gemensamma affärer
 • Att sponsra enskilda individer med undantag för elitnivå
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter
 • Politiska och religiösa organisationer
 • Projekt som inte är miljövänligt och långsiktigt hållbara
 • Projekt där vi inte har tid eller resurser att utnyttja möjligheterna
 • Projekt där värdet av våra rättigheter är för lågt i relation till investeringen
 • Projekt där personliga intresset går före bankens

Bidrag

Våra bidrag går till

 • Nyskapande och framtidsinriktade satsningar
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Ungdomsverksamhet
 • Kultur
 • Utbildning och ledarskap
 • Idrott

som bedöms vara av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområden, dvs Hudiksvalls, Ljusdals, och Sundsvalls kommuner

Vi prioriterar projekt som

 • är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där uppföljning och återkoppling kan göras
 • där sökanden gör en betydande egen insats
 • som ger Hälsinglands Sparbank goodwill

Vi bidra inte till projekt

 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • till underhåll eller löpande driftskostnader för anläggningar, fastigheter eller maskiner
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö
 • Inköp av profil-, match eller klubbkläder.
Tidning

Du ansöker alltid via HEMSIDAN

Stäng Skriv ut