Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta kontaktvägar eller ställ en fråga här!

Ställ din fråga här

Vill du veta var och hur vi gör skillnad?

Besök oss på Facebook!

Kontakta oss på Facebook

Telefonbank & ServiceCenter

0650-371 00

Support Internet- & Mobiltjänster

0771-97 75 12

Spärrservice

08-411 10 11

Skriv till oss

Kontaktformulär

Användarvillkor

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för webbplatsen www.halsinglandssparbank.se som innehas av Hälsinglands Sparbank, Storgatan 28, 824 20 Hudiksvall, Sverige, organisationsnummer 587500-7196. Nedan kallad Hälsinglands Sparbank eller "Banken".

1. Allmänt

Genom att gå in på Hälsinglands Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive produkter och tjänster.

2. Ansvarsbegränsning

Informationen på Hälsinglands Sparbanks webbplats härrör från källor som banken bedömer vara tillförlitliga. Banken eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Banken garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Hälsinglands Sparbank ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

3. Finansiella instrument

Hälsinglands Sparbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken

Hälsinglands Sparbank - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Hälsinglands Sparbanks webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Hälsinglands Sparbank får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning med mera

Om Hälsinglands Sparbank tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Hälsinglands Sparbanks sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Hälsinglands Sparbank är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Hälsinglands Sparbank har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Hälsinglands Sparbanks webbplats ska öppnas i separat fönster. För närmare information om hur man länkar till Hälsinglands Sparbanks webbplats, se "Länkning till Hälsinglands Sparbanks webbplats" nedan.

Vid länkning från Hälsinglands Sparbanks webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Hälsinglands Sparbank.

6. Distans- och hemförsäljning

Från och med 1 april 2005 gäller en ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter och tjänster där priset flukturera på grund av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

7. Cookies

Hälsinglands Sparbanks webbplats använder olika typer av cookies. Genom att besöka Hälsinglands Sparbanks webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Mer information om cookies

8. Personuppgifter

Genom att kontakt oss via vår webbplats lämnar du i vissa fall ifrån dig personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dessa uppgifter nedan.

På detta sätt hanterar vi personuppgifter

9. Viktig information för kunder utanför Sverige

Bankens webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats.

Information for Visitors outside of Sweden

10. Tillämplig lag med mera

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Stäng Skriv ut