Hoppa till textinnehållet

Ersättningar

Två kvinnor åker längdskidor

Hälsinglands Sparbanks syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska uppfattas som sund och rimlig, kopplas till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för banken.

Mer information

Information om ersättningar

Vår syn på ersättning samt information om hur rörlig och fast ersättning fördelas.

Boj