Vill du veta mer om Äntligen Jobb?

Kontakta  om du vill veta mer om Äntligen Jobb.

Fakta om Äntligen Jobb

  • Sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen
  • För utrikesfödda akademiker
  • Praktiktid normalt 90 dagar
  • Företaget står för handledning och praktikanten får ersättning genom statligt aktivitetsstöd