Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta kontaktvägar eller ställ en fråga här!

Ställ din fråga här

Vill du veta var och hur vi gör skillnad?

Besök oss på Facebook!

Kontakta oss på Facebook

Telefonbank & ServiceCenter

0650-371 00

Support Internet- & Mobiltjänster

0771-97 75 12

Spärrservice

08-411 10 11

Skriv till oss

Kontaktformulär

Försäkringsförmedling

Information om försäkringsförmedlaren enligt lagen om försäkringsförmedling.

Information om försäkringsförmedlaren Hälsinglands Sparbank, nedan kallad Banken

Registrering

Banken är hos Bolagsverket registrerad som anknuten förmedlare till Swedbank Försäkring AB, BNP Paribas Cardif Nordic AB, Cardif Försäkring AB, Cardif Livförsäkring AB, Tre Kronor Försäkring AB, Folksam ömsesidig sakförsäkring och Förenade Liv Gruppförsäkring AB.

Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
www.bolagsverket.se
bolagsverket@bolagsverket.se

Hos Swedbank Försäkring AB, telefon 08-58 59 00 00, kan du få upplysning om den person på banken som förmedlat försäkringen till dig har rätt att förmedla försäkringar och inom vilka försäkringsklasser.

Tillsynsmyndighet

Försäkringsförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon 08-787 80 00
www.fi.se
finansinspektionen@fi.se

Priset för förmedlingen

Banken får ersättning från försäkringsbolaget för förmedling av försäkringen för marknadsföring, försäljning och kundservice av försäkringar till dig som kund. Du som kund betalar dock endast avgift till försäkringsbolaget i form av försäkringsavgift och, vid fondförvaltning, förvaltningsavgift för de fonder som du valt att placera i. Ersättningen till banken, som redovisas via länkarna nedan, innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Trygga försäkringar

Barnförsäkring, Gravidförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sakförsäkring (privat och företag)

Kapitalförsäkringar

Pensionsförsäkring

Övriga försäkringar

Klagomål

Om du är missnöjd med det sätt på vilket banken förmedlat försäkringen till dig, ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor. Är du missnöjd med det svar du får av banken kan du begära att få frågan prövad av Hälsinglands Sparbanks Klagomålsansvarige.

Klagomål

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, dock inte om du är näringsidkare. Du har naturligtvis alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i första hand tingsrätt. Konsumenter kan få råd och vägledning hos Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.

Om banken vid förmedlingen av försäkring till dig uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om försäkringsförmedling och du på grund därav drabbats av ren förmögenhetsskada är banken ersättningsskyldig. Sådant krav måste framställas till banken inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt att skadan uppkommit. I annat fall går rätten till skadestånd förlorad. I den mån du inte får skadan ersatt av banken, ansvarar det försäkringsbolag vari försäkringen tecknats.

Stäng Skriv ut