Grupplivförsäkringen

Denna försäkring löser återstående skuld om låntagaren skulle avlida.
Alla låntagare mellan 18 och 64 år ansluts automatiskt till försäkringen, det krävs ingen individuell prövning.

Betalskyddet

Denna försäkring ger en ersättning om låntagaren blir arbetslös eller sjuk. Ersättningen motsvarar den månatliga räntekostnaden och amorteringen för lånet, dock högst 2 000 kr per månad. Har lånet två låntagare ger betalskyddet ersättning med halva den månatliga lånekostnaden, dock högst 1 000 kr per person och månad. Alla låntagare mellan 18 och 64 år som är fullt arbetsföra ansluts till försäkringen. För att få ersättning från betalskyddet måste man uppfylla vissa villkor, läs mer under fliken villkor till höger.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för grupplivförsäkringen är Swedbank Försäkring AB. Försäkringsgivare för betalskyddet är BNP Paribas Cardif Försäkring AB.

Hälsinglands Sparbank får ingen så kallad förmedlingsersättning från Swedbank Försäkring eller Cardif Försäkring för marknadsföring, försäljning och kundservice av försäkringen till dig som kund. Som kund betalar du ingen särskild förmedlingsavgift till banken. Du betalar endast kostnader kopplade till lånet, till exempel ränta och amortering.