Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta kontaktvägar eller ställ en fråga här!

Ställ din fråga här

Vill du veta var och hur vi gör skillnad?

Besök oss på Facebook!

Kontakta oss på Facebook

Telefonbank & ServiceCenter

0650-371 00

Support Internet- & Mobiltjänster

0771-97 75 12

Spärrservice

08-411 10 11

Skriv till oss

Kontaktformulär

Insättningsgarantin

Linblomma på linfält

Konton omfattas av den statliga insättningsgarantin efter beslut från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin.

Fram till 1 juli 2016

Så här fungerar Insättningsgarantin

 • Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer om institutet går i konkurs
 • Garantin ersätter maximalt motsvarande 100 000 euro per kund och institut (se ovan). Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig
 • Insättningsgarantin täcker alla slag av insättningar på konton i SEK och valuta, oavsett om sparandet är bundet eller fritt ta ut
 • Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet ifråga
 • Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in
 • Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret och finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag

Det individuella pensionssparandet omfattas inte av insättningsgarantin
Placeringar i värdepapper och värdepappersfonder som inte täcks av insättningsgarantin omfattas istället av investerarskyddet

Från och med 1 juli 2016

Så här fungerar Insättningsgarantin

 • Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer om institutet går i konkurs
 • Garantin ersätter maximalt 950 000 kronor per kund och institut (se ovan), om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig
 • Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar få ytterligare högst 5 000 000 kronor ur den statliga insättningsgarantin om det har skett en insättning på kontot som är kopplad till vissa i insättningsgarantilagen angivna livshändelser:
  - insättningsbeloppet kommer från försäljning av privatbostad
  - insättningsbeloppet avser ersättning för skada på privatbostad
  - insättningsbeloppet kan hänföras till upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall
  - insättningsbeloppet avser försäkringsutbetalning
  - insättning avser ersättning för skada till följd av brott, felaktig dom eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning
  En viktig förutsättning för att kunna få del av tilläggsbelopp enligt ovan är också att insättningen skedde inom en tolvmånadersperiod innan den händelse som gör att insättningsgarantin träder in. Denna period beräknas från den ursprungliga insättningen
 • Insättningsgarantin täcker alla slag av insättningar på konton i SEK och valuta, oavsett om sparandet är bundet eller fritt ta ut
 • Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet ifråga
 • Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in
 • Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret och finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag

Vissa kundkategorier som tidigarekunde få ersättning ur den statliga insättningsgarantin kan inte få det efter den 1 juli 2016 enligt lagen. Detta gäller försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Redan sedan tidigare gäller att banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag inte kan få ersättning ur den statliga insättningsgarantin.

Det individuella pensionssparandet omfattas inte av insättningsgarantin
Placeringar i värdepapper och värdepappersfonder som inte täcks av insättningsgarantin omfattas istället av investerarskyddet

Stäng Skriv ut