Hoppa till textinnehållet

Energieffektivisera ditt hus

Pappa och två barn är på en butik och tittar på diskmaskiner

Med några enkla åtgärder kan du energieffektivisera ditt hus och spara både på miljön och plånboken. Här får du expertens bästa tips.

Att se över ditt hus för att hitta energitjuvarna är bra både för din plånbok och för miljön. Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen, ger sina bästa tips.

 1. Se över husets uppvärmningsform

  Detta är den parameter som har störst påverkan på hur mycket energi du kan spara. Om ditt hus har direkt- eller vattenverkande el tjänar du mycket på att ändra till bergvärme, luftvärmepump eller ansluta ditt hus till fjärrvärme om det finns tillgängligt där du bor. Även om det kostar pengar att installera ett nytt system kan ett byte från direktverkande el till bergvärme medföra en besparing på 170 000 kr under pumpens livstid.* Det kan även vara effektivt att se över uppvärmningsformens styr- och reglersystem, vilket kan spara 10 till 20 procent av anläggningens energiförbrukning.* Bara att installera termostater och injustering av värmesystem kan spara fem procent av energianvändningen. Framöver kommer det även bli mer aktuellt med efterfrågeflexibilitet, det vill säga att ditt uppvärmningssystem anpassar sin förbrukning till när elpriserna är låga.

 2. Se över isolering av vind och fasad

  Många hus har bra fasadisolering, även äldre hus, men många vindar läcker och en vindisolering kan medföra en besparing på 30 000 kronor med en beräknad livstid på 40 år.*

 3. Se över isolering av dörrar och fönster

  Fönster kan isoleras i befintligt skick genom att sätta in ett lågenergiglas på insidan. Att byta fönster är däremot dyrt och lönar sig sällan från ett kostnadsbesparingsperspektiv, men kan ju ändå vara aktuellt av andra skäl och då kan man passa på att sätta in energieffektiva glas. En fördel med att isolera fönster- och dörrar är att när man får bort draget, kan man ofta sänka inomhustemperaturen utan att det känns kallare, vilket leder till energibesparing. Bara genom att sänka inomhustemperaturen en grad kan energianvändningen sänkas med omkring fem procent. Du kan också själv enkelt sätta upp nya tätningslister kring fönster och dörrar.

 4. Se över din varmvattenberedare, så den inte läcker

  Att byta till en ny varmvattenberedare kan spara så mycket som 40 000 kronor under livstiden på 15 år.*

 5. Energieffektiva vitvaror och sunda vanor

  Att byta din gamla kyl och frys har störst effekt bland vitvaror och kan spara nästan 9000 kronor under 10 års livstid.* Se också över temperatur i kyl och frys så att du inte har kallare än nödvändigt: fem grader i kylskåp och minus 18 grader i frys. Vattenkokare och induktionsspis är mest energieffektiva metoderna för att koka vatten. Tvättar du i 40 grader istället för 60 grader, halverar du nästan energianvändningen.** Byt också till lågenergilampor. Att byta till snålspolande munstycke i duschen är också effektivt. Du kan också spara mycket energi genom att duscha kortare.

 6. Installera solceller på taket

  Inte bara köper du mindre el från elnätet. Du slipper även betala nätavgift och energiskatt för den egenproducerade elen du använder själv. Hur lång tid det tar att betala av en solcellsanläggning beror bland annat på takets lutning och riktning och hur stor anläggning du väljer, men kan vara omkring 14 år.***

Tips!

 • Många kommuner har en energi- och klimatrådgivare som kan komma och titta på ditt hus och ge individuell rådgivning för förbättringar.

 

Referenser:

*Källa Besmå, 2019. Förstudie: Potential för energieffektivisering i småhus.

**Energimyndigheten, 2019: https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/jag-bor-i-villa/energispartips/
***Solcellskollen, 2019: https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vad-ar-aterbetalningstiden-for-solceller