Hoppa till textinnehållet

Höjd pensionsålder - så påverkas du

Från och med 2020 höjs pensionsåldern. Men vad innebär det egentligen? Vi går igenom de nya reglerna. 

 

Riksdagen har fattat beslut om att höja den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Beslutet kommer att gälla från 1 januari 2020. Man inför även en så kallad riktålder, vilket innebär att åldern för allmän pension, garantipension och bostadstillägg kopplas till medellivslängden. I takt med att vi lever längre höjs på så sätt också pensionsåldern. Det har dock inte tagits något beslut om när riktåldern ska börja tillämpas. Ett förslag är att åldern för att få grundskydd höjs från 65 till 66 år från 2023, och att systemet med riktålder tillämpas från 2026. Då höjs troligen också pensionsåldern från 65 till 67 år.

Det hela handlar egentligen om enkel matematik. Vi lever längre nu än vi någonsin har gjort tidigare, vilket förstås är en god nyhet. Men det innebär också att det pensionskapital vi har ska betalas ut under fler år. Det vill säga att vi får leva på samma pensionspengar – men under längre tid. De framtida pensionsnivåerna blir då betydligt lägre än dagens. Men nu har alltså det förslag om att höja åldern från när du får börja plocka ut pensionen klubbats igenom i Riksdagen.

Att jobba längre lönar sig

De nya reglerna kommer att påverka människor på olika sätt. Den som kanske har haft ett tungt jobb och ser fram emot att gå i pension kommer att få skjuta på den, samtidigt som att jobba längre också ökar avsättningarna till pensionen, skjuter upp uttaget av pensionskapitalet och gör att pengarna betalas ut under färre antal år. Pensionen blir helt enkelt högre, även om den kommer senare. För den som ändå kan tänka sig att jobba längre kommer en uppskjuten pension givetvis också att löna sig och du har dessutom enligt LAS (lagen om anställningsskydd) rätt att vara kvar på jobbet tills du fyller 67. Från 2020 höjs den lagliga rätten till 68 och från 2023 gäller lagen upp till 69 års ålder.

– Kan och orkar du arbeta något eller några år längre så spelar det stor roll för pensionen. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över 1 000 kronor per månad om du jobbar ett år extra efter att du fyllt 65 år. Jobbar du ytterligare något år blir det mer, säger Madelén Falkenhäll som är ekonom på Swedbank.

De nya reglerna kommer också att tillämpas olika, beroende på när man är född. Är du född före 1958 kommer de gamla reglerna där du kan ta ut din pension från 61 års ålder fortfarande att fortsätta gälla. För alla som är födda efter 1958 gäller de nya reglerna.

Allmän pension tidigast när du är 64 år

År 2026, när riktåldern sannolikt kommer att börja användas, föreslås att lägsta ålder för att ta ut allmän pension ska vara tre år före den riktålder som införs. Riktåldern kommer då troligtvis att vara 67 år, vilket i så fall gör att du tidigast kan ta ut allmän pension när du är 64 år.

– Vi har ett stabilt och robust pensionssystem, men i takt med att vi lever längre kommer vi också behöva arbeta längre. Det får vi vara beredda på, säger Madelén.