Hoppa till textinnehållet

Få bättre koll på din ekonomi med en budget

Confident woman with her hair in a towel

Med en budget kan du få bättre kontroll på dina utgifter och din ekonomi. Här är några tips om hur man gör en bra budget.

- Effekterna av Coronapandemin har gjort att fler vill hantera sin privatekonomi annorlunda och få bättre koll, säger Madelén. Det gäller särskilt vikten av att ha en sparbuffert för att klara oförutsedda utgifter och till exempel klara en period av arbetslöshet.

Men även om man vill lära sig mer om hur man kan hantera sin privatekonomi bättre kan det vara svårt att veta var man ska börja.

- Börja med att göra en budget, då kan alla, även de med små marginaler, få bättre koll och därmed en tryggare privatekonomi, säger Johanna Näsman, kontorschef på Hälsinglands Sparbank.

Så gör du en budget

Det första steget när man gör en budget är att gå igenom sina inkomster och utgifter varje månad. Lägg ihop inkomst efter skatt (exempelvis lön, studiemedel eller a-kassa) med eventuella bidrag (exempelvis bostadsbidrag och barnbidrag) för att få fram den disponibla inkomsten, det vill säga de pengar du har att röra sig med varje månad.

Samla sedan utgifterna. Utgifter kan vara mer eller mindre nödvändiga. Försök att kategorisera dem för att lättare se vilka du eventuellt kan spara in på. Nödvändiga utgifter är exempelvis boende och mat, mindre nödvändiga utgifter kan till exempel vara fika på stan eller streamingtjänster du inte använder. ”Spara kvitton eller använd din banks digitala verktyg för att få koll på alla småutgifter, det handlar ofta om mer pengar än man tror”, säger Johanna.

Boende och mat är utgifter som det kan vara svåra att dra ner på. Men saker som prenumerationer, abonnemang och försäkringar är det bra att se över regelbundet, där kan det finnas pengar att spara. Kanske har du tecknat dig för flera streamingtjänster som du inte längre använder eller behöver. Jämför även försäkringar mellan olika aktörer och samla gärna de försäkringar du har på ett och samma ställe, det blir ofta billigare.

Buffert – viktigt för att klara oförutsedda händelser

Utöver en budget som gör att du kan hålla koll på din ekonomi varje månad är det viktigt med en buffert för att klara ekonomin om något oförutsett händer, som att datorn eller bilen skulle gå sönder. Du bör också gå med i a-kassan och eventuellt skaffa en inkomstförsäkring för att öka tryggheten.

- Vi rekommenderar att försöka få ihop minst motsvarande två månadslöner efter skatt i sparbuffert, säger Johanna.

Budgetverktyg

Inkomster och utgifter, kronor per månad. Nödvändiga levnadskostnader från våraberäkningar (januari 2020). De motsvarar kostnaden för det som är nödvändigt, inte något genomsnitt på vad individer och hushåll lägger varje månad. Kostnaden för barn är den extra kostnad som tillkommer för varje barn i respektive ålder.

Utgifterna skiljer sig mellan individer och hushåll, samt utifrån var i landet man bor. Om individuell budget använd utgifter fördelat per individ.

  En vuxen Två vuxna Barn < 1 år Barn 1-3 år Barn 4-6 år Barn 7-10 år Barn 11-14 år Barn 15-19 år
Inkomster                

Lön/pension efter skatt

               

Studiemedel (om student)

               

Eventuellt barnbidrag

               

Eventuellt bostadsbidrag

               

Övriga inkomster/bidrag

               

Summa inkomster

               
                 

Nödvändiga utgifter

               

Boende1)

               

Övriga lån

               

Mat2)

2 770

5 540

870

860

1 080

1 440

1 790

2 120

Kläder och skor

500

1 000

690

690

950

950

700

550

Hygien och hälsa

500

1 000

500

650

140

170

250

390

Sport och fritid

640

1 280

110

200

410

530

530

630

Kommunikation/busskort

850

1 700

 

 

 

 

 

 

Telefon, TV, streamingtjänster

1 430

1 730

50

50

50

50

220

340

A-kassa, fackavgift

120

240

 

 

 

 

 

 

Hemförsäkring

130

150

 

 

 

 

 

 

Olycksfallsförsäkring

 

 

190

190

190

190

190

190

Betaltjänster (kort)

40

80

 

 

 

 

 

 

Förbrukningsvaror

130

160

80

80

80

80

80

80

Summa nödvändiga utgifter

7 510

13 350

2 560

2 790

2 970

3 480

3 830

4 370

                 

Sparande3)

               

Buffertsparande

               

Pensionssparande

               

Annat långsiktigt sparande

               

Övrigt sparande

               

Summa sparande

               
                 

Övriga utgifter

               

Bil4)

2 760

2 760

           

Nöjen och presenter

               

Frisör, övriga personliga tjänster

               

Småutgifter

               

Övrigt

               

Summa övriga utgifter

               
                 

Total summa utgifter

               

Överskott budget

               

1) Kostnad för boende varierar mellan hushåll. Bor man i hyresrätt inkluderas månadsavgift och hushållsel. Bor man i bostadsrätt inkluderas månadsavgift, hushållsel och kostnad för lån. Bor man i småhus inkluderas kostnad för lån och driftskostnad (el, vatten och sophämtning). Inkludera gärna även avsättning för reparationer och underhåll i budgeten.

2) Kostnad för mat utifrån att all mat lagas hemma, innebär matlåda till jobbet i stället för utelunch. För barn i förskola och skola har avdrag gjorts för lunch.

3) Swedbank rekommenderar att man sparar 10 procent av sin lön efter skatt. Spara främst ihop till en buffert på runt två månadslöner efter skatt, samt spara till pension och annat långsiktigt. Därefter annat sparande.

4) Kostnad för bil inkluderar bensin, service/reparation, däck, försäkring, skatt, besiktning och garage/p-plats. Kostnad för lån och värdeminskning är inte inkluderad. Beräkningar utifrån en mindre/mellanstor bil som drar 0,5-0,6 liter per mil.