Som administrativ chef rapporterar du och är bollplank till bankens ledning om operationella risker och riskfrågor, både när det gäller nya regler och förändringar i nuvarande. 
Du ger också förslag om hur olika arbetsprocesser bör förändras med anledning av omvärldskrav och utbildar medarbetare i förändrade arbetsrutiner som beror på regelverksförändringar. Administrativa chefen har ett nära samarbete med bankens riskkontrollfunktion, compliance och internrevision.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

 • Ansvarar för att nuvarande, kommande och förändringar i regelverk implementeras på ett affärsinriktat sätt i banken.
 • Ansvarar för att AML (AntiMoneyLaundry) regelverket är känt och kan tillämpas av alla bankens medarbetare.
 • Ansvarar för bankens transaktionsmonitorering.
 • Ansvarar för att följa upp stickprovskontroller för att säkerställa att banken på ett fullgott sätt följer lagkrav samt interna och externa regelverk.
 • Genomför interna kontroller av bankens processer.


Uppdraget kräver

 • God förståelse för bankens verksamhet och affär.
 • Samarbetsförmåga på alla nivåer i organisationen.
 • Pedagogisk ledarskap för att skapa förståelse för samspelet mellan affärsverksamhet och riskhantering.
 • Intresse för att förstå förändrade lagregler och förmåga att kommunicera dessa på ett enkelt sätt.

Om dig som person

 • Du har tidigare jobbat inom bank eller med juridiskt inriktade arbetsuppgifter.
 • Som person uppskattar du ordning och reda samtidigt som du triggas av att medverka till goda affärer för banken.
 • Du är kreativ och har lätt för att sätta dig in i och föreslå tillämpning av nya regelverk och rutinförändringar.
 • Akademisk examen önskvärt men ej ett krav.

_________________________________________________________________________________

För mer information kontakta

VD Marielle Norrlander på telefon 0650-371 02.
Facklig kontaktperson för finansförbundet är Annica Rengman-Bergh på telefon 0650-371 74. 

_________________________________________________________________________________

Ansökan

Välkommen med din ansökan som du skickar senast 2020-03-30 till HR Chef Susanna Klaar, hr@halsinglandssparbank.se