Störningarna startade strax innan klockan 10:00 och avslutades 17:15. Störningarna berodde på en felande hårdvara. Under den aktuella perioden var det längre svarstider i Telefonbanken samt svårigheter att nå rådgivare på kontoret i Hudiksvall. Övriga kontor var inte påverkade och fungerade normalt med något förhöjt kundtryck.