Uppdatering avseende det felaktiga utskicket:

  • I samband med utskick av kvartalsrapport skedde ett mänskligt handhavarfel i form av att fel fil bifogades.
  • Kunddatan som skickats ut inkluderar de sparbankskunder som är upplagda i fondguideportalen med portföljen Fondval Offensiv, totalt handlar det om ca 50 000 kunder. Uppgifterna som skickades ut är samma som finns tillgänglig i Fondguideportalen, som t ex vilken sparbank och rådgivare som lagt in kunduppgifterna, personnummer, fondvärde och e-postadress till kund. 
  • Det felaktiga utskicket hann skickas till knappt 3 000 e-postadresser. De kunder som har fått detta utskick har kontaktats nu under förmiddagen. Vi har förklarat att fel har uppstått och bett kunderna att radera det felaktiga utskicket.
  • Indecap kommer skyndsamt kontakta alla kunder vars personuppgifter fanns med i filen, samt även kontakta berörda myndigheter såsom Integritetskyddsmyndigheten.

Hälsinglands Sparbank ser mycket allvarligt på detta. Vi vidtar åtgärder och meddelar nödvändiga myndigheter. Vi värnar om våra kunders integritet och kommer att kravställa mot Indecap att något liknande inte ska upprepas.