För de som sparar i Stiftelsefond Utd innebär sammanläggningen ingen skillnad. Stiftelsefond Utd. och Stiftelsefond har liknande karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Fonderna förvaltas identiskt vilket innebär att sammanläggningen i sig inte medför någon skillnad för andelsägarna. Förvaltningsavgiften på 1,0 procent är densamma. De om sparar i Stiftelsefond Utd kommer att tillhöra andelsklass B, en utdelande klass som handlas i SEK

  • Till och med tisdagen den 18 oktober före klockan 15:30 går det att köpa eller sälja andelar i fonden hos sin återförsäljare. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på varje distributörs webbsida.
  • Order om köp och försäljning av andelar i Stiftelsefond Utd. som kommit efter den 18 oktober klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 24 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram per denna dag.
  • Den 24 oktober öppnas Stiftelsefond för handel och det går att köpa och sälja andelar igen.
  • Den som inte byter/säljer sina andelar i Stiftelsefond Utd. före den 18 oktober klockan 15:30 kommer få sina andelar i fonden överförda till Stiftelsefond. Den 24 oktober när Stiftelsefond öppnas för handel går det att köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i Stiftelsefond Utd. ställs automatiskt om till Stiftelsefond B.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven

Kundbrev Stiftelsefond (pdf)

Kundbrev Stiftelsefond Utd (pdf)