Vad är ett kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägarna i aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller i annan associationsform. Kompanjonsavtalet reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter mellan varandra.

Varför behövs ett kompanjonsavtal?

Som komplement till de lagar som styr ett bolags verksamhet, kan delägarna i bolaget komma överens om hur bolaget ska styras och olika eventuella situationer ska hanteras.

Ägarna kan i avtalet bestämma hur viktiga beslut ska fattas, exempelvis om hur bolagets vinst ska fördelas, hur man gör om delägare vill sälja sina andelar och om förbud mot att driva konkurrerande verksamhet. I avtalet kan ägarna också reglera vad som gäller inlösen av en ägares aktier vid sjukdom, dödsfall eller vid en skilsmässa samt värderingsprinciper. Det är klokt att reglera vad som händer om någon bryter mot vad ägarna kommit överens om i avtalet.

De som i förväg gjort upp om hur en situation ska hanteras har lättare att hålla sams den dag den inträffar.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer välkommen att kontakta Kundcenter Företag.
Tel 0650-371 00. Öppet vardagar kl 8-17.