Swish som betalningsmetod växer ständigt och efterfrågas av konsumenter mer och mer. Idag används Swish av 7 900 000 personer.

- Vi har haft Swish i 3-4 år och använder det som betalningsmedel vid försäljning i kiosken och vid olika arrangemang, exempelvis vid inbetalning av anmälningsavgift till fotbollsskolan, berättar Martin Parling, kassör i Högs SK.

Vilka fördelar tycker ni att det ger er?

- Största fördelen är att det minskar kontanthanteringen och klubben får betalt direkt till kontot. Det är även enkelt att ta ut rapporter på genomförda swish samt att det är enkelt vid en återbetalning att administrera vid internetbanken, i stället för att behöva få in ett kontonummer och göra en betalning. För den som betalar är det också smidigt att slippa bära med sig kontanter och det är också enkelt att använda, säger Martin.

Ett smart tips, som även Högs SK använder sig av, som underlättar för den betalande är att ha en QR-kod kopplat till inbetalningskontot. Genom att scanna in QR-koden får den betalande in betalningsuppgifterna direkt på mobilen och slipper skriva in detta manuellt.

Det underlättar också för föreningen eller företaget att ha olika swishnummer för olika ändamål för att hålla isär intäkterna och kunna få en bra översikt.