Vi kommer under detta seminarier att prata om bakgrunden till de förändringar som sker inom betalinfrastruktur idag, både lokalt i Sverige, men även på Europa-nivå och globalt. Vi kommer att gå igenom vad detta konkret kan innebära för era betalprocesser. Både vad i termer av förbättringar men också i termer av ökade krav för företag, till exempel inom informationskvalitet.

Medverkande:
Jonas Samuelsson, Konsult på Ecru Consulting och specialist på ISO20022.

Moderator: Josefine Nygren Uppling, chef samhälsrelationer, Swedbank

 

  • Datum: 16 juni 2021
  • Tid: Kl. 08:00-09:00
  • Plats: Webinar - Länk skickas till anmälda den 15 juni

Klicka här för att anmäla dig