Svinpest, fågelinfluensa och coronavirus – det är många farsoter i farten. Men trots det dystra konstaterandet finns det gott om ljusglimtar för svenskt lantbruk. Läs en summering av bankens syn på utvecklingen inom skog och lantbruk.

Så blir lantbruksåret 2021