Under bankens 172 åriga historia har sparbanken växt och byggt upp sin kapitalstyrka, det gör att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta vara med och utveckla de områden vi verkar i.
 
Bankens affärsvolym för 2019 blev 22,7 mdr vilket gav en vinst på 57 191 tkr.

Hälsinglands Sparbank har inga ägare som kräver vinstutdelning, utan vinsten går tillbaka till samhället genom utdelning av bidrag till förenings-, kultur- och näringsliv. I stället för ägare har banken 30 huvudmän som agerar i insättarnas intresse.

Extra tilldelning för samhällsnytta

Huvudmännen beslutade på årets stämma att utöver den normala avsättningen till samhällsnyttan på 5% av vinsten utöka avsättningen med ytterligare 900 000 kr för Coronainsatser i våra verksamhetsområden.

- Vi har dagligen kontakt med kunder som drabbas hårt av Corona, säger bankens VD Marielle Norrlander.
Vi känner att våra kunder och samhället behöver stöd och råd i dessa svåra tider och därför känns det extra bra att vi har möjlighet att avsätta ekonomiska medel för att stödja de som drabbats.
Ingen kan göra allt, men vi vill vara med och bidra på det sätt vi kan, avslutar Marielle.

Med årets avsättning till samhällsnyttan så har Hälsinglands Sparbank sedan år 2000 avsatt 100 miljoner kronor för att ge tillbaka till bygden och orterna där banken verkar.

 

Frågor besvaras av:

Mats Collin, ordförande Hälsinglands Sparbank
Tfn 070-2693861

Marielle Norrlander, VD Hälsinglands Sparbank
Tfn 070-3180940