- Det känns lite vemodigt men utvecklingen är sådan. Nästan alla våra kunder föredrar internet och kontoret i Iggesund är för lite utnyttjat, säger Marielle Norrlander, VD för Hälsinglands Sparbank.

Bankkontoret i Iggesund har normalt öppet fyra timmar i veckan, två timmar på tisdagar och två timmar på torsdagar. Men sedan 1 mars har kontoret haft helt stängt på grund av coronaviruset. Nu har bankens styrelse beslutat att stänga kontoret för gott.

- Det är i praktiken mycket få av våra kunder i Iggesund som berörs av stängningen. Nästan alla våra kunder i området använder istället våra digitala tjänster, mobil- och internetbanken,  eller bankens kontor i Hudiksvall, säger Marielle Norrlander.

Utvecklingen inom landets banker är att allt fler kunder föredrar att använda bankens tjänster via digitala tjänster. Och i takt med att bankerna bygger ut de digitala tjänsterna blir de personliga bankbesöken allt färre. Enkla och vanliga bankärenden sköts via digitala tjänster, medan personliga möten fortfarande används för större beslut, t.ex. teckna bostadslån.

Denna utveckling gäller även Hälsinglands Sparbank. Bankkontoret i Iggesund har 4300 kunder, men har endast 40 regelbundna besökare. Och endast 16 kunder har valt att ännu inte använda mobil- eller internetbanken. I genomsnitt har bankkontoret 16 besök i veckan. Besöken handlar oftast om enkla ärenden som lätt kan skötas via internet och som inte kräver ett personligt besök, t.ex. kontoutdrag, överföringar, uttagsavier, räkningar och hämta noteringshäften.

- Vi förstår att en handfull kunder kommer att tycka det är svårt att börja med digitala tjänster. Därför kommer vi att erbjuda lektioner på kontoret i Iggesund så att de blir trygga i hur det fungerar. Vi stöttar våra kunder i alla förändringar, det har vi alltid gjort, säger Marielle Norrlander.

Efter stängningen av bankkontoret i Iggesund kommer Hälsinglands Sparbank att ha kontor på 4 orter; Hudiksvall, Delsbo,  Järvsö och Lucksta. Där erbjuds även i fortsättningen full service inklusive kontanthantering fem dagar i veckan.

Nedläggningen av bankkontoret i Iggesund ger en besparing på cirka 500 000 kr. Samtliga anställda kommer att behålla sina jobb och jobba på andra kontor inom banken.

Frågor besvaras av:

Marielle Norrlander, VD Hälsinglands Sparbank,
Tfn 070-318 09 40

Mats Collin, ordförande Hälsinglands Sparbank
Tfn 070-2693861