— Marielles grundläggande styrka är hennes långa och gedigna erfarenhet av bank och givetvis även hennes specifikt djupa kunskap om Hälsinglands Sparbank. Hon har under sin tid som tillförordnad VD visat att hon har förmågan att växla upp i ett ledarskap för hela banken, driva frågor framåt och se vart bankens starka sidor finns liksom vad som behöver utvecklas, säger ordförande Mats Collin.

— Det är en stor förmån att få möjligheten att fortsätta det arbete och avtryck som Hälsinglands Sparbank gjort under 172 år och jag ser med glädje fram emot att tillsammans med bankens engagerade medarbetare fortsätta det utvecklings- och förändringsarbete som påbörjades under 2019. En resa som ska fortsätta att utveckla kundupplevelsen, stärka banken och vårt varumärke på våra lokala marknader och fortsätta att göra skillnad i samhället, säger en glad och stolt Marielle.

Frågor besvaras av:

Mats Collin, ordförande Hälsinglands Sparbank
Tfn 070-269 38 61

Marielle Norrlander, VD Hälsinglands Sparbank
Tfn 070-318 09 40