Hälsinglands Sparbank har inga ägare som kräver vinstutdelning, istället för ägare har banken 30 huvudmän som agerar i insättarnas intresse. Under bankens 173-åriga historia har sparbanken växt och byggt upp sin kapitalstyrka.

Bankens affärsvolym för 2020 blev 24,9 mdr vilket gav en vinst på 55 481 tkr.

Varje år avsätts delar av bankens vinst till utdelning av bidrag till förenings-, kultur- och näringsliv och andra samhällsnyttiga satsningar för att berika bygder där banken finns.

- Att vi är en bank med starkt kapital som går med vinst gör att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta vara med och utveckla de områden vi verkar i, säger bankens VD, Marielle Norrlander, stolt.

Sedan 2020 ingår Nordanstigs kommun i bankens verksamhetsområde tillsammans med Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvalls kommuner.

Hälsinglands Sparbank fick tillsammans med övriga Sparbanker i landet högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder i den årliga undersökningen.

- Vår styrka är att vara både digital och lokal, något som uppskattas av våra kunder enligt undersökningen, säger Marielle.

Banken summerar ett annorlunda år som till stor del har präglats av pandemin. I fjol avsatte årsstämman 900 000 kr extra för att stötta aktiviteter, föreningar och andra som drabbats hårt, av pandemin.

Bankens huvudmän beslutade vid årets stämma att avsätta 5% av vinsten till samhällsnytta, dvs 2 774 tkr. Utöver det beslutades att även i år avsätta ytterligare 1% av vinsten för Coronainsatser i bankens verksamhetsområden.

- Det känns bra att vi kan fortsätta att stödja föreningar och verksamheter som har det tufft i dessa tider men ändå fortsätter sitt arbete att utveckla och berika vår bygd. Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder som gör det möjligt för oss att finnas och bidra till bygden, avslutar Marielle Norrlander.

Bankens totala avsättning till samhällsnyttan blir i år 3 329 tkr.