Svenskt Kvalitetsindex undersökning visar att digitala tjänster och funktioner länge har uppskattats och fått genomgående höga betyg, samtidigt som den personliga serviceupplevelsen i större utsträckning drivit hur nöjd man är. Här har pandemin ändrat spelplanen.

- Vi försöker att satsa mycket på personlig service samtidigt som vi är digitala. Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig, konstaterar Raul de Pablos, Chef Företag Hälsinglands Sparbank.

Undersökningen visar även på att det är viktigt för våra kunder att vi ger tillbaka till bygden.

- Kunderna värdesätter att vi är en bank som ger tillbaka av vår vinst till bygden och att man som kund kan vara med och göra skillnad med sitt val av bank. Vi är så glada över att kunna vara med och bidra till vår fina bygd tillsammans med våra kunder, säger VD Marielle Norrlander.

Vill du också bli kund i Hälsinglands Sparbank?