Ett krig i vårt närområde har kastat in Europa i en ny kris. Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin. I undersökningen konstateras att både privatkunder och företagskunder blivit mer kravställande och mindre nöjda. En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet och där har Sparbankerna kommit väl ut i undersökningen.

– Det är glädjande att se att vi Sparbanker åter igen har Sveriges nöjdaste kunder. För oss är det viktigt att finnas nära kunden med en lokal förankring samt att bidra till samhällsnyttiga insatser för att göra de kommuner där vi finns och verkar mer hållbara och utvecklingsbara, säger Marielle Norrlander, VD Hälsinglands Sparbank.

– En av anledningarna till att Sparbankerna får högst betyg kan vara för att vi fortfarande är väldigt närvarande lokalt med kontor, rådgivning, kontanter och annan personlig service. Det finns idag 58 Sparbanker med över 180 kontor. Hälsinglands Sparbank har 5 kontor, enligt Marielle.

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna är att Sparbankerna är lokala banker där pengarna ska stanna i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo och driva sin verksamhet i bankens område.

Över 80 % av Sparbankernas kunder har svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden och att Sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt.

– Förra året delade Sparbankerna ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gjorde det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank. Hälsinglands Sparbank har sedan år 2000 delat ut över 125 miljoner tillbaka till den lokala bygden i form av bidrag och sponsring.

Dessutom visar samma undersökning att Sparbankerna är mest hållbara inom bankbranschen enligt kunderna.