Hälsinglands Sparbank har inga ägare som kräver vinstutdelning, i stället för ägare har banken 30 huvudmän som agerar i insättarnas intresse. Under bankens 173 åriga historia har sparbanken växt och byggt upp sin kapitalstyrka.

Bankens affärsvolym för 2021 blev 29 mdr vilket gav en vinst på 79 859 tkr.

Varje år avsätts delar av bankens vinst till utdelning av bidrag till förenings-, kultur- och näringsliv och andra samhällsnyttiga satsningar för att berika bygder där banken finns.

- Att vi är en bank med starkt kapital som går med vinst gör att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta vara med och utveckla de områden vi verkar i, säger bankens VD, Marielle Norrlander, stolt.

Sedan 2021 ingår Nordanstigs kommun i bankens verksamhetsområde tillsammans med Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvalls kommuner. Under januari öppnade vi ett helt nytt rådgivningskontor i Njurunda, Sundsvalls kommun vid vilket vi fått ett fantastiskt mottagande.

- Vår styrka är att vara både digital och lokal, något som uppskattas av våra kunder enligt de kundundersökningar som vi genomför, säger Marielle.

Bankens huvudmän beslutade vid årets stämma att avsätta 5% av vinsten till samhällsnytta, dvs 3 993 tkr.

Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder som gör det möjligt för oss att fortsätta finnas lokalt och bidra till bygden, avslutar Marielle Norrlander.

Lars Jonsson, huvudman i banken uttrycker:

- Det är en givande roll att få vara ambassadör och jobba åt två håll, dvs sprida kunskap om vad banken gör och samtidigt få företräda kunderna. Jag jobbar ju även direkt med bankens samhällsnytta då jag sitter med i bidragsutskottet för Ljusdals kommun. Nu har vi fått nya pengar att kunna fortsätta att göra skillnad i samhället och det känns mycket värdefullt.