Årligen genomförs SKI kundundersökningar bland Sveriges banker för att ta reda på vad kunderna tycker om sin bank både för banktjänster men även inom hållbarhetsarbetet.

SKI:s Hållbarhetsindex fångar kunders upplevelser av bankernas hållbarhetsarbete. Konsumenter, företag och organisationer har fått svara på om de anser att bankbranschen tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

–  Som Sparbank ligger det i vår DNA att jobba för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det känns riktigt bra att våra företagskunder uppskattar det vi gör, säger Kristin Schönning, Hållbarhetsansvarig på Hälsinglands Sparbank.

Idag lägger vi stort fokus på att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom alla våra områden, lån, betalningar och sparande, inom social och etisk hållbarhet har vi det som en el av vår affärsidé. Hela grunden till Sparbanksidé är att alla människor ska ha möjlighet att skapa en trygg och hållbar framtid där de lever och verkar.

 

Mer information