Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag höjs med 0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.

Inlåning

Konto Förändring Ny ränta
Månadssparkonto +0,10% 0,85%
YoungVisionkonto +0,10% 0,85%
Skogskonto +0,10% 0,85%
Skogsskadekonto +0,10% 0,85%