Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 0,25 procentenheter från och med 18 maj 2022.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 0,25 procentenheter från och med 18 maj 2022.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.