Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 1,00 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 1,00 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.

Inlåning

Våra sparkontoräntor höjs med upp till 0,45 procentenheter.
Här är några exempel på sparkonton med förändrad ränta.

Konto                    Förändring           Ny ränta

Månadssparkonto +0,45%                  1,45%

Young Vision        +0,45%                  1,45%

Skogskonto          +0,45%                  1,45%

E-spar                   +0,35%                  0,50%