Huvudmän i Hälsinglands Sparbank kallas härmed till Sparbanksstämma fredag 8 april 2022 klockan 18:00.

Information

Datum
Fredag 8 april 2022
Tid 18:00
Plats Enligt separat information till berörda
Ärenden Enligt utsänd föredragningslista


Välkommen önskar

Styrelsen i Hälsinglands Sparbank