Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 0,50 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 0,50 procentenheter.

Räntan på sparkonton höjs samtidigt med 0,15 procentenheter. 

Inlåning

Konto                          Förändring                 Ny ränta

Månadsspar              +0,15%                        1,00%

YoungVision              +0,15%                        1,00%

e-spar                         +0,15%                        0,15%

Skogskonto               +0,15%                        1,00%

Skogslikvid                +0,15%                        0,80%

Skogsskadekonto     +0,15%                        1,00%    

Premium                   +0,15%                        0,15%

Privat Banking          +0,15%                        0,15%

IP                              +0,15%                        0,80%

Inversteringsspar     +0,15%                         0,15%

Depå                         +0,15%                        0,15%

Placering Företag     +0,15%                        0,15%