Huvudmän i Hälsinglands Sparbank kallas härmed till Sparbanksstämma.

Information

Datum Fredag 21 april 2023
Tid 18:00
Plats Enligt separat information till berörda.
Ärenden Enligt utsänd föredragningslista

 

Välkommen önskar

Styrelsen i Hälsinglands Sparbank