Lån & Krediter

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag höjs med 0,50 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.

Sparande

Våra sparkontoräntor höjs med upp till 0,50 procentenheter.
Här är några exempel på sparkonton med förändrad ränta.

Konto                    Förändring           Ny ränta

Månadssparkonto +0,25%                  2,10%

Young Vision        +0,25%                  2,10%

e-spar                   +0,25%                  1,05%

ISK                      +0,50%                    0,65%