Att vara Sparbank är en helt egen bolagsform och där går istället en stor del av bankens vinst tillbaka till bygden där vi verkar.

Vi har sedan år 2000 gett tillbaka närmare 90 miljoner som bland annat gått till idrottsverksamhet, kultur, främjande av företagande, arbete mot mobbning på våra skolor och andra barn- och ungdomssatsningar.