Duncans bankidé fördes vidare till Sverige och Hudiksvalls Stads Sparbank, nu mer Hälsinglands Sparbank, grundades 1848 av vice häradshövding Carl Stenberg.

Banken blev nummer 77 av Sparbanker och var en av de första i Norrland. Banken riktade sig främst till den så kallade "tjänande och arbetande klassen" och det fanns därmed begränsningar om hur stora insättningar en kund fick göra per insättning och år. Det fanns till och med en begränsning om hur stort saldo det fick finnas på ett konto. Detta för att säkerställa att man servade rätt kunder.

1848 öppnade vi vår bank

Lördag den 2 september 1848 klockan 16:00 öppnades för första gången bankens dörrar för allmänheten i sessionssalen en trappa upp i rådhuset. Första insättningen var på 24 skilling och gjordes av en änkefru. Totalt under dagen sattes 29 riksdaler och 24 skilling in på konton i banken. Det första lånet beviljades och utbetalades den 12 september 1848 och var på 200 riksdaler och med säkerhet av borgen.

Med tiden växte även fram det system som innebär att stora delar av det överskott som trots allt genereras i en sparbank, kan återinvesteras i lokalsamhället via olika bidrag och stipendier till föreningar, projekt och initiativ. En Sparbank är en helt egen bolagsform och lyder under Sparbankslagen.

Nu över 200 år senare är sparbanker en naturlig del av det svenska samhället från norr till söder och det finns i dagsläget totalt 58 Sparbanker i Sverige.