Inloggning Merchant portal

Nedan finner du inloggningen till Merchant portal - vår kostnadsfria webbtjänst som gör det lättare för dig med kortinlösen hos Hälsinglands Sparbank att administrera dina korttransaktioner. Du som är inloggad i vår Internetbank når även Merchant portal från fliken Ekonomisk översikt.

Merchant portal

Hjälp med inloggningen

Ta hjälp av våra inloggningsguider när du loggar in eller om du vill veta mer om våra inloggningsmetoder.

Guider för inloggningsmetoderna