En bank för mindre bemedlade

Från första början var bankens syfte att hjälpa mindre bemedlade människor att spara pengar. Banken riktade sig främst till den så kallade "tjänande och arbetande klassen" och det fanns därmed begränsningar om hur stora insättningar en kund fick göra per insättning och per år. Det fanns till och med en begränsning om hur stort saldo det fick finnas på ett konto. Detta för att säkerställa att man servade rätt kunder.

Banken slår upp portarna

Lördag den 2 september 1848 klockan 16:00 öppnar för första gången banken dörrarna för allmänheten i sessionssalen en trappa upp i rådhuset. Första insättningen var på 24 skilling och gjordes av en änkefru, totalt under dagen sattes 29 riksdaler och 24 skilling in på konton i banken. Det första lånet beviljades och utbetalades den 12 september 1848 och var på 200 riksdaler och med säkerhet av borgen.