Bankfacken ska tömmas senast 30 november 2023

Sista datum för att tömma och avsluta bankfack är 30 november 2023. Eventuell avgift för återstående del av året betalas tillbaka.

Om ni är två innehavare av bankfacket så behöver båda komma in för att skriva under avslutet.
Om alla innehavare inte kan komma till kontoret kan en fullmakt användas.

Kom ihåg

  • Ta med båda nycklarna och ID-handlingar.