Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Rapportering av missförhållanden (visselblåsning)

Hälsinglands Sparbank har interna rapporteringssystem om en person med ett till Banken arbetsrelaterat sammanhang (ex. medarbetare, praktikanter och konsulter) vill rapportera om misstänkta eller faktiska missförhållanden (s.k. visselblåsning). Visselblåsning kan vara anonym och göras till exempelvis en chef eller Bankens Compliancefunktion.

Det finns olika sätt att visselblåsa. Om en rapportör vill vara anonym går det bra att skicka ett brev till:

Svealands Risk och Compliance AB
Compliancefunktionen/Hälsinglands Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Om rapportören vill kontakta Compliancefunktionen via telefon eller e-post finns kontaktuppgifter på svearc.se/kontakt.

En rapportör riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av rapporteringen.

Visselblåsning till myndighet

Finansinspektionen (FI) tar emot anmälningar från personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill ge FI information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. En anmälan ska avse en konkret misstanke om att ett företag eller en privatperson brutit mot ett regelverk som omfattas av FI:s tillsynsansvar.

För information se FI:s webbplats

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tar emot anmälningar från personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill ge IMY information om ett företag inte följer dataskyddsförordningen (GDPR) eller kompletterande regler, till exempel dataskyddslagen.

För mer information se IMY:s webbplats.
 

Bankens hantering av kundklagomål

Kundklagomål ska inte anmälas via rapporteringssystemet för visselblåsning.

För information om hur ett klagomål lämnas in och hanteras se Klagomål (halsinglandssparbank.se)