Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Film, foto och kamerabevakning

För alla säkerhet, både för díg som kund och för oss som jobbar på bankkontor har vi kamraövervakning i våra lokaler, samtidigt som det råder foto-, film- och ljudupptagningsförbud för dig som besöker oss.

Kamerabevakningen

Vi kamerabevakar i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet med möjlighet att internt eller med hjälp av externa parter utreda och lagföra brott.

Så här hanterar vi vår kamerabevakning

Personuppgifter som rör misstanke om brott behandlas för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvara. Upptagningar av bild och ljud lämnas ut till relevant mottagare om upptagningarna är nödvändiga för en brottsutredning, eller till mottagare som hanterar, utför och underhåller kamerabevakningen för Hälsinglands Sparbanks räkning. Detta innebär att bild- och ljudmaterial kan komma att lämnas ut till polisen eller annan utredande instans.Vi lagrar material i upp till 60 dagar.

Film, foto och ljudupptagning

I våra kundlokaler är det inte tillåtet att filma, fota eller spela in ljud. Anledningen till det är att skydda både oss som jobbar där och säkerställa att våra kunders uppgifter skyddas i enlighet med banksekretess.

Överträdelser

Om du fotar, filmar eller spelar in ljud i banklokalen kan du bli avhyst från lokalen.

Registrerades rättigheter

Information om dina rättigheter som registrerad, kontaktuppgifter till Hälsinglands Sparbank eller för att lämna klagomål om vår kamerabevakning