Skip to content

Ledning

Verkställande direktören leder arbetet i Hälsinglands Sparbanks bankledning och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Sofia Nygren

Affärschef

Sofia Nygren

Johan Grundström

Ekonomichef

Johan Grundström

Christina Jonsson

Chef Verksamhetsutveckling

Christina Jonsson