Hälsinglands Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund och är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan)
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Hälsinglands Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Hälsinglands Sparbank kan du efterfråga inloggningsuppgifter till vår Brand Manager för att få tillgång till Hälsinglands Sparbanks profil, riktlinjer och nedladdningsbara designelement.