• Sparbank är en särskild bolagsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen.
  • En Sparbank drivs utan enskilt vinstintresse och därmed går vinsten tillbaka till kunderna eller bygden.
  • En Sparbank har inte några ägare eller medlemmar och får sitt kapital genom att göra avsättningar av vinsten.
  • En del av vinsten används till allmännyttiga ändamål i bygden där banken finns.