Vi vill förstå ungdomars behov och tankar när det gäller ekonomi och bank. Därför har vi startat ett Ungdomsråd där unga 16-19 år har möjlighet att påverka dessa frågor.

Ugdomsrådet jobbar tillsammans under 1 år och träffas 4 gånger för att prata och reflektera över bankens tjänster, banken i samhället och ungas behov.

De som är med i ungdomsrådet är bosatta i Hudiksvalls, Nordanstigs, Ljusdals eller Sundsvalls kommun och får ett arvode efter årets slut.