En trygghetskoll är en genomgång av dina personförsäkringar där vi går igenom din unika situation och ditt försäkringsbehov och lämnar därefter ett förslag utifrån just dina behov.

Förslaget är baserat på att skydda dig och din familjs ekonomi i händelse av dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet.

Försäkringarna via Trygghetskollen kompletterar det befintliga skydd som du redan har från staten och via kollektivavtal.